"Несъмнено, такова едно откритие, каквото е декодирането на Тракийското писмо, ще промени из основи много остарели представи за нашите предци в българските земи, и ще даде ново разбиране и отношение към тайните на човешкия генезис."

д-р Стефан Гайд

Предстоящи събития В момента няма предстоящи събития...

Тракийското писмо-декодирано

Научните трудове на Д-р Гайд представляват сензационно разкритие относно най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други...

Хроники на трако-българските царе

Настоящият сборник представлява съвкупност от исторически летописи, които обхващат четири основни исторически периода в трако-българския генезис на нашата нация. Първият очертава онази епоха, за която са се запазили най-старите Свещени устни предания...

Медия

„Да знаеш кой си и да не се съмняваш в това, е може би най-голямата сила, от която произтичат всичките ти способности, качества и положение. Наследниците на арихите знаят кои са и затова са силни в мисъл, слово и дело."


Три години от покушението над д-р Стефан Гайд.

18.12.2016г.

Днес се навършват три години от покушението над д-р Стефан Гайд /откривателя на декодирането на тракийското писмо/ и преминаването му отвъд при херосите и пазителите на Духа и Истината! Светла и вечна е паметта му!


Виж повече »