Началото…

В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана… И без Него не е станало нищо от това, което е станало… (Св. Ев. от Йоан 1:1)

Винаги съм вярвал, че горните думи са абсолютно верни. Убеждавал съм се многократно в житейския си път, в лекарската и психиатричната си практика, в дългите часове на психоанализа на клиенти, пък и в частните си съзерцания и духовни търсения, че всяко важно нещо в живота започва, задвижва се в битие и завършва винаги със Словото. Може би това е дори много слабо и недостатъчно изказано. Може би е по-редно да се каже, че всяко дори незначително и видимо неважно нещо започва и завършва със Словото. Всъщност не, даже и това не изразява достатъчно добре истината за нещата, такива каквито са. Защото все повече неосъзнато, полуосъзнато и дори някак интуитивно осъзнато, започвам да имам твърдата увереност за една още по-дълбока истина поне за мен и проявена в моя личен живот, а именно, че всичко е Словото, че това, което наричам “реалността” на своето битие, не е нищо друго, а въплъщение на Слово!

Но що е Словото тогава? Моите думи, мисли? Моите писани статии, трудове, книги? Тези неща несъмнено са Слово. Но не само такива неща са Словото. Защото Слово е също изгревът на слънцето всяка заран, и полъхът на вятъра всяка лятна привечер, и гърмът на бурята, и полетът на всяка птица търсеща убежище от нея в нощта. Това, разбира се, не са мои думи, нито мое Слово, това е Словото на Този, който е написал цялото Творение с Думите Си, това е Божие Слово. Да, Слънцето е Божие Слово. То е първият Йероглиф в света на човека и този йероглиф не е написан от нито един човек, а от самия Бог.


Тракия – първата писмена цивилизация

Траките са имали писменост преди Египтяните и Шумерите и се оказват първият етнос, който е имал писменост в историята. Нещо повече, най-древното писмо на Траките е било Пиктографско (образно), а не фонетично (звуково), което означава, че всеки друг народ е можел да го приеме от тях независимо какъв език и диалект е говорел, защото при това писмо се изписват идеите, а не произношението на думите. Това означава, че всички, които са възприели Тракийското Пиктографско Писмо, са можели вече чрез писане да се разбират с траките и помежду си, дори когато езиците им са били толкова различни, че не биха могли да се разбират чрез го¬ворна реч (разговор). Следователно първоначалното въведено от Траките Пиктографско Писмо вероятно е служело като Универсален Световен Език (поне за посветените елити) в онази епоха. Това означава, че най-вероятно подобни надписи на тези намерени в Тракия биха могли да се открият и разчетат от учените в много други на¬ходки по света, и това би довело до революционни промени в нашето разбиране за корените на човешката цивилизация на земята.

Друг важен момент, който не трябва да се пренебрегва, е фактът, че бидейки Първият Всеобщ Писмен Език на света, Пиктографският Скрипт може да се окаже и Първият и най-архаичен начин на типично за Човека мислене, т.е. такъв Първичен Мисловен Процес, който и до днес работи с пълна сила в подсъзнанието на всеки човек и затова е определящ за поведението, идентитета, развитието и благоденствието на всеки един от нас. Тук именно намират приложение концепциите и развитието на Трансцендентната Наука... С една дума, откритието на Тракийското Писмо и декодирането му може да има много по-големи рамификации и последствия, отколкото изглежда на пръв поглед! Използуването му в негова модерна научна версия днес чрез методиката на Трансцендентния (трансцедиращ) Анализ, разкрива нови неизползувани допреди възможности в сферата на лечебните и мотивационни практики, от каквито всички биха могли да се възползуват за повишаване качеството на личния си живот...


Тракийският език, писменост, литературна традиция и народностно самосъзнание

От моите изследвания и тези на екипа ми към Института по Трансцендентна Наука, голяма част от които бяха публикувани в книгите “Тракийското Писмо Декодирано” 1, 2 и 3, стана напълно ясно и неоспоримо, че нашите предци Траките са имали писменност още от петото хилядолетие преди новата ера, т.е. около две хиляди години преди Шумер и Египет. Нещо повече, в книга 3 от същата поредица се доказа по безспорен начин, че те не само са имали пиктографска писменост, която е пренесена и доразвита в Древен Египет, но че Траките са имали цялостна ЛИТЕРАТУРНА традиция, която бива напълно възприета и съхранена в основните религиозно-философски текстове на Древен Египет, откъдето се разпространява хилядолетия по-късно и в целия античен свят, на всички водещи антични езици, както и се запазва в тракийските писмени източници намерени в Балканска Тракия и Анатолска Тракийска Фригия, дори през епохите на линейните азбучни писмености, които възникват най-напред пак на тракийска територия в Старото Фригийско Царство, столетия преди появата им в Гърция, където са наречени “Гръцка Азбука”.

На трето място, от всичките езикови анализи в книги 1, 2 и 3, става абсолютно и без нито едно противоречие ясно, че ЕЗИКЪТ на древната Тракийска Писменост от Енеолита, както този върху текстовете от Книгата на Мъртвите от Бронзовата епоха, а също и този от по-късните надписи от желязната епоха, написани вече на линейната Трако-Фригийска азбука, е АБСОЛЮТНО ЕДИН И СЪЩ ЕЗИК, който за щастие е съхранен и до днес и известен като БОХАРСКИЯТ ДИАЛЕКТ на Северен Египет, където е било и най-силно влиянието на Тракийските Династи в управлението на Древната Египетска държава, известни в историята като “Хик-Сос” или “Царе-Пастири”...


Българите са Траки и Траките са Българи

И така, ето, че „златната нишка” на откритията ми, която започна съвсем спонтанно с разкриването на най-древната писменост в света – Тракийската и разчитането на енеолитните Плочки от Градешница и Караново (отразени в Книга 1 на Тракийското Писмо Декодирано), и ме доведе до Древния седем-хиляди-годишен Кивот и Трите Плочи на Орфеевия Завет (описани в Книга 2 на Тракийското Писмо Декодирано), както и тайните на орфическите мистерии запечатани в Еноховата Книга на Мъртвите в земите на тракийските фараони „Хиксос” и тракийските царе „Резос” (показани в Книга 3 на Тракийското Писмо Декодирано), продължавайки да ме води през вековете и земите на тракийската диаспора, ме озова пред съкровището на Бохарските свещени текстове на херметическата и орфическа традиции на Мъдростта, и накрая в лоното на най-съкровения носител на Божествения Логос даден на Тракия – Прорицателската Библия Бесика (всички разкрити в тази Четвърта Книга на Тракийското Писмо Декодирано).

Това, което аз и екипът ми към Института по Т-Наука установи в процеса на изследванията ни, надхвърли всичките ни първоначални очаквания и затвърди следните научни факти относно нашите достойни предци - траките:

1. Траките са автохтонното (изконно-местно) население по нашите земи (най-малко от 5000 г. пр. н. ера насетне)

2. Траките притежават най-древната открита до сега писменост в света и най-старите разчетени вече писмени документи (на поне 7000 години).

3. Траките имат обширно колониално и културно влияние, което се простира далеч извън рамките на България и Балканите, и достига Северен Египет и обширни територии в Мала Азия, и около Черноморския басейн...


Относно Нашите Тракийски Традиции

Тракия с право е наречена от мнозина „Атлантидата, която отново излиза на повърхността”, за да може Скритото от Създанието на Света да стане отново достояние на Избраните от всички векове и краища, защото те са преценени за достойни от Вечния Агнец, който ги е изкупил с кръвта си за да бъдат Негов Свет и Благороден Род.

Тракия е земя на традициите. Тракия е земята където са възникнали най-древните традиции. Тракия е такава, каквато е, защото Тракия е най-древната земя, а най-древната земя е земята, където са възникнали най-древните традиции – традициите, които дефинирали най-древните концепции на най-древните хора, с най-древната религия, най-древната наука и най-древната култура известна на света. Защото Тракия и Тракиец дефинират това, което е Първичният Човек, живеещ още в градината на Едем – там където текат митичните реки на Земния Рай, първа между които е Дунав, с най-първото й известно име - Писон. (За това свидетелстват освен тракийските орфически писмени извори, и множество хронографи, учители и свети отци на вселенската църква. От старобългарската книжовна школа, Йоан Екзарх потвърждава това в своята книга –”Шестоднев”(гл. 6-та).

Тракия (от Тер / Тцер) означава Първата Земя, Първото Слово дошло от Бога, и станало Твърд, която е Гръбнакът на света. Тракия значи още трите Жезъла на Триединния Бог, сочещи мястото на Дървото на Живота в първия рай. Толкова много неща значи Тракия, защото нейният глиф на Първата Реч означава още Небесни Слова, сиреч тези слова, които се говорят на Небесни Места. А това което се изговаря на Небесни Места, то има много височини, дълбочини и ширини, когато слиза, за да сътвори Земните Измерения, според Небесния им Проект...


Back to top button