...И така, нека никога не подценяваме възможностите на Божественото Слово, благодарение на което нашата човешка цивилизация, дължи своите Битие, Живот и Възход. Където и да ни заведат тези наши Битие, Живот и Възход, нека никога не забравяме, че “В началото бе Словото… Всичко чрез Него стана… И без Него не е станало нищо от това, което е станало… (Св. Ев. от Йоан 1:1)

Оброчната Плочица от с. Градешница

Оброчната Плочица e датирана от епохата на енеолита /халколита. На около 7000 години, или пето хилядолетие пр.н.ера.

Пиктографските знаци, разчетени върху оброчната плочица приличат на йероглифен надпис, ако се напишат в по-късния и по-стилизиран пиктографски скрипт, който е известен от пирамидните текстове на Древен Египет. От това става ясно, че:

Писмото използувано върху плочицата, намерена в нашата земя – Древна Тракия и това използувано върху подобни плочици и в пирамидните текстове на Древен Египет е едно и също писмо.

Скриптът в Тракия вероятно е останал с ограничено ползуване, само като таен свещен език за посветения елит, защото не са намерени досега данни за масова всестранна употреба и стилизация от рода на тези, които настъпват по-късно в Древен Египет.

Текстът на Оброчната Плочица от Градешница се чете в посока отдясно-наляво и преводът му, (ако следваме известните преводни правила за пиктографското писмо употребявано в Египет) е със следното или близко на него смислово съдържание, ред по ред както следва:


Сакралната Плочица от с. Караново

Сакралната Плочица e датирана от епохата на енеолита /халколита (датирана на около 6000 години, или четвърто хилядолетие пр.н.ера)

Намерената Тракийска Плочица от Караново предхожда по давност подобни плочици намерени в Египет, поне с едно хилядолетие. От това следва, че скриптът на писмото им е възникнал първо в Тракия и е пренесен и разпространен по-късно в Египет. Не е напълно изключена и възможността скриптът да е възникнал първоначално другаде и елитите на Тракия и Египет да са го приели зависимо или независимо едни от други – от този трети източник, но данни за такава трета възможност до сега не са установени.

Скриптът в Тракия вероятно е останал с ограничено ползуване, само като таен свещен език за посветения елит, защото не са намерени досега данни за масова всестранна употреба и стилизация от рода на тези, които настъпват по-късно в Древен Египет.

Текстът на Сакралната Плочица от Караново може да се чете в посока отдясно-наляво или отляво-надясно, защото пиктограмите са разположени симетрично около централна ос, и преводът му, ако следваме известните преводни правила за пиктографското писмо, употребявано в Египет, е със следното или близко на него смислово съдържание, ред по ред както следва:

Земният (долният) човешки свят е отделен чрез гроба и Пазача (на Възкресението между живите и мъртвите) от огнения (горния) божествен свят, или Чрез Смъртта и Възкресението, земният човек става небесен божествен човек.

В долния свят царува Лъжата (Неправдата), а в горния царува Истината (Правдата), или Посветеният е сменил короната си от долния свят с корона от горния свят и е преминал от Лъжата (Неправдата) в Истината (Правдата), чийто висок жречески жезъл (тирс) е в ръката му.


Тракийският Амулет от Тартария

Върху плочката от Тартария също много ясно личи йероглифа, който означава Тракия и тракийски, т.е. става въпрос за същата цивилизация. Културите на Градешница, Караново и Тартария са интегрални части от едно цяло от неолита. Много от нашите стари археолози като Богдан Николов пишат в книгата си "Градешница праисторическо селище", че тя е част от много по-широка култура в Югоизточна Европа. Така че аз не казвам нещо, което се чува за първи път. Новото е пиктографският анализ. А когато имаме писмени доказателства за нещо, те са много силни. Д-р Стефан Гайд пред novinar.bg

Ако трябва да представим горния изказ на Плочката на съвременен език, както бихме се изразили ние днес, преводът би бил следния:

“(1) Всемогъщият Бог-Отец (и Господ над господарите)

(2) ще воюва в подкрепа на Тракийските господари,

(3) докато те са (истински) Отци за народа си

(4) и принасят достойни материални и духовни приноси Нему!"


Кивотът на Орфеевия Завет

В Градешница, България, е намерен 7000 годишен кивот на Орфеевият (Орфическият) Завет с Първата Заветна Плоча.

И така, пред нас е 7000 годишен артефакт, който е първият намерен в света “КИВОТ (КОВЧЕГ) НА ЗАВЕТА”, но той не е Моисеевият - от времето на излизането на евреите от Египет (в около 1200 г. пр.н. ера, според Библейската традиция). Това е Орфеевия Кивот на Орфеевия Завет с Бога, от едно много по-древно време от това на Мойсей, и това не е Заветът на Бога с евреите, но Заветът на Бога с нашите деди – траките! Това е съдбовно разкритие от такъв важен исторически, научен и религиозен характер, че надхвърля с ценностния си смисъл не само националните рамки на България, в територията на която находката е намерена, но също и рамките на Европейския континент, защото съществуванието му е единствено по рода си и безпрецедентно по значение за развитието на цялата наша световна антропоморфна цивилизация!

Сред артефактите от Градешница има още поне около двадесет блестящи образци, подробно анализирани във Втората Книга на Тракийското Писмо Декодирано, които допълнително хвърлят светлина върху храмовото служение при древните Траки и тяхното мистериално-обредно “преживяване” на Заветните Тайнства, квинтесенцията на които, разбира се, са Кивотът и Плочата на Орфеевия Завет.


Библия Бесика

Откритата Библия на Прорицателите.

За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет, което позволява да се направи един доста подробен езиков анализ на този диалект, тъй като езикът на различните книги на Библията е уникален с това, че за разлика от други документи (напр. философски или научни трактати и др.), тя представя изключително пълноценно и детайлно именно живия говорим език от времето, в което всяка от тези книги е писана или превеждана. Множество такива древни ръкописи на Бохарския диалект, между които почти всички книги на Новия и Стария Завет на Библията на Бохарски и Славянски, се съхраняват и до днес в манастира Св. Екатерина, издигнат в подножието на Синайската Планина в Египет, като някои постройки на този манастир датират от около 330 г. след рождението на Христа. След Ватиканската Библиотека, библиотеката на Св. Екатерина е втора по важност и големина по отношение на древните свещени текстове и съдържа над 3000 ръкописа.

След направените проучвания такава дълбочина на текстовото значение не откриваме в нито един друг превод на Библията, нито в латинския или пък гръцкия "оригинал". Това ни кара отново да разгледаме възможността именно бохарският (а не гръцкият) текст да е оригинално написаният текст, който очевидно е загубил доста от дълбочините в значението си при превода от бохарски на гръцки! Нещо повече, оказва се че едни от най-старите фрагменти от Новия Завет намерени до днес (и датирани от края на първи - началото на втори век от н.е.), са именно на бохарски (и на други близки до него "коптски" диалекти), което също говори по посока на първичността на тези текстове спрямо гръцките им по-късни версии.


Пръстенът от Езерово

Тракийските Надписи от Новото Царство

(1000 г. пр.н.ера – до н.ера)

Съвсем естествено е след направения анализ на толкова много древни текстове в Египет и проявената очевидна връзка на същите с Древното Тракийско Пиктографско Писмо от енеолитна Тракия, да се запитаме дали има някакво продължение на Тракийската литературност, религия и култура в самата “Тракия Вера” (“Същинска Тракия” на Балканите), по подобие на приемствеността на тази писменост, религия и култура от Старото Царство, през Средното Царство, и най-после до Новото Царство в Древен Египет. Може би аналогията е съвсем подходяща да бъде приложена и към историческите периоди в “Тракия Вера”, особено като се имат предвид ново-откритите факти за присъствието на Тракийските династии “Хиксос” през всичките тези периоди от историята на Древен Египет.

Особено интересно за нас естествено би било разчитането на Тракийски артефакти от Новото Царство, например, особено като се вземе в предвид, че няколкото намерени цели надписи от това време са написани не на пиктографски скрипт, но с “гръцки букви” според мнението на преобладаващия брой наши учени, но “текстът на посланието е на тракийски език” с което са съгласни всичките наши и чуждестранни траколози. Именно такъв един добре известен сред научните пък и сред по-широките културни среди е буквеният надпис върху т.нар. “Златен Пръстен-печат от Езерово”. Ето как изглежда той:


Back to top button