Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на Вдъхновение в различни обществени области като наука и технологии, култура и изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.
Но какво на практика ни ползва това очевидно сходство между естеството на словото и химията на живата материя? Ами това, че ако усвоим употребата на едното, ще усвоим и употребата на другото, и така ще можем да променяме своето битие както чрез „прецизни химически формули и реакции“ (отвън), така и чрез „прецизни словесни формули и реакции (отвътре). И ако сме навлезли в ерата на генното инженерство на живата материя, не е ли време да навлезем и в ерата на словесното инженерство на живото съзнание и квантово свързаното с него битие?

ДНК Анализи

Множеството независими ДНК изследвания върху българския генотип съвсем точно доказва, че българите са с тракийски гени – 49% тракийска кръв според изследванията на Швейцарския Институт “ИГЕНЕА“.

България:

49% Тракийски гени

15% Славянски гени

15% Елински гени

11% Древно-македонски гени

5% Финикийски гени

Всички проценти и данни, свързани с ДНК-генеалогиите и произхода на европейските народи, са официалните резултати от общоевропейското изследване “Вадене на Корен”, проведено от водещия световен Институт за генетични изследвания “Игенеа” в Цюрих, Швейцария, и оповестено в над 500 научни труда и техните публикации във водещите международни научни списания.


ТРАКИЙСКИТЕ СЪКРОВИЩА – ДУМИ ОТ ЗЛАТО

Християнската природа на човечеството и първичният език на сътворението

Траките са може би най-известни със своите съкровища. Наистина, траките са много богати – както в материално, така и в духовно отношение. Източникът на тяхното богатство е тяхното познание – и по-точно познаването на Бога и Божието Слово с Неговото изначално име: Исус Христос. И именно това – Божието Слово – е тяхното най-голямо съкровище и тяхната най-голяма сила; с това съкровище е свързано най-голямото им благословение (когато са били верни на Бога), но и най-голямото им проклятие (когато са отстъпвали от Него и са се покварявали). Защото Божието Слово е сътворило и сътворява всичко, Божието Слово управлява всичко.

Траките познават езика на Бога, даден на човека при неговото сътворение. Първите хора са общували с Бога на Неговия език, разбиран от Божиите сили – ангелите. Първите хора са можели не само да говорят, но и да пишат. Те са оставили писания, които никой не може да разбере освен този, който познава първичния човешки език, произхождащ от езика на Бога. Този език не е като съвременните езици, той не е дори като много от древните езици. Този език представлява единство между значение и произношение, между мислене и възприятие, между дух и материя. Това единство е било загубено (за щастие, не безвъзвратно), когато Бог е лишил човеците (или повечето от тях) от Своя език и силата на Своя език, след като хората (в мнозинството си) са се извратили и са отстъпили от божествения порядък. На този език (и при характерното за него състояние на мислене и съществуване) няма нищо невъзможно.

Тракийските съкровища са думи от злато. Този, който познава първичния език, може да ги чете. Това е първата човешка писменост и тя е триизмерна. По-късно хората започват да пишат двуизмерно и така се раждат йероглифите, които са пиктографска (образна) писменост...

The Thracian Treasures - Words of Gold - The Christian Nature of Humankind and the Original Language of Creation

Българският народ е факлоносец на Божията Истина - интервю с д-р Стефан Гайд и акад. Цветан Гайд пред public-republic.com

"Уникалната книга с исторически летописи „Тракийски хроники” разглежда 4 периода от историята на трако-българския народ, като започва още от първия човек, възникването на тракийския род и стига до борбите на прадедите ни за национално освобождение. Един от най-важните инструменти на траките за национално и духовно усъвършенстване е бил божественият им творчески език – „богарският, езикът, на който говори само Бог”. Те са постигали всичко чрез силата на този свой уникален божествен дар и ресурс. Нашият Свещен Богарски език, езикът на Бога, буквално означава „Божествено сътворяващ”., т.е. той е езикът на сътворението, Инструментът, Оръжието и Творческото начало на нашата действителност, естественият закон на Всемира. И този свещен дар съвсем не е изчезнал, той е в дълбините на нашата памет, в 49-те процента тракийски гени, които носим в себе си, в езика ни, чиято основа е тракийският език – речта на нашето минало, настояще и бъдеще. И ако това се знаеше, повече хора щяха да говорят на този боготворчески език.

Това писмо, по-старо от египетското с цели 2000 години, и днес е запазено върху многобройни артефакти в различни наши крайща, като плочките от Градешница, Караново, Езерово и др. И което, за радост на радеещите за рода си българи, беше разчетено от д-р Стефан Гайд чрез неговия сравнително-лингвистичен метод. В четирите си тома „Тракийското писмо декодирано” изтъкнатият ни изследовател подробно излага разчетения от него древен тракийски език през пиктографското писмо от Градешница и Караново, през египетските йероглифи и през бохарския език на братята копти в Северен Египет. С тези си книги Гайд разтърси представите ни за генезиса на предците ни и на свещения ни език. От четвъртия му том пък научихме, че с разкритието на библията на бесите „Бесика”, и днес съхраняваща се в Националната библиотека в Лондон, се откриват най-старите версии на днешната Библия, от които са правени по-късните гръцки преводи." © 2006-2014 public-republic.com


Образната Реч (Сътворително Слово) в българската народна бродерия.

Настоящото изследване се занимава с практиката на бродиране, нейното приложение за постигане на вътрешната хармония вътре в човека посредством целебния ефект на Образното Слово, което изработва.

Изследването прави опит да надникне в процеса на бродирането, символния Език при украсата на българската народна носия чрез използването на българската народна шевица.

Известно е лекуването чрез Думи (Слово, Реч) в практиката на Логотерапията, лекуването чрез Музика (Музикално Слово или Фраза), лекуване чрез повтарящи се движения (Танц) и др. Възможен ли е подобен паралел и при шиенето (сътворяването) на Образи, тяхното съхраняване във вътрешното ни пространство, наблюдението (съзерцанието) им и влиянието върху душата ни.

Изучавайки символния Език, можем да открием (да прочетем) смисъла на всеки Образ. Съзерцавайки (волево наблюдение) един образ, ниехрам, бродерия започваме да го носим (съхраняваме) в съзнанието и паметта си и след това го реализираме в живота си...


Думите влияят на структурата на ДНК

Екип от учени по биофизика и молекулярна биология съвместно с екип от лингвисти са потвърдили част от откритията на д-р Стефан Гайд.

В мащабното си проучване за оригинала на съвременния български език – тракийския език (наричан в миналото от различни български учени „старобългарски“, „славянски“, „старославянски“ или „прабългарски“) – д-р Стефан Гайд е засегнал пространно темата за принципите на Словото, Звуците и Буквите като градивни Блокове на Вселената и Живота („Тракийското Писмо ДЕКОДИРАНО“ части I, II, III и IV).

В четвъртата част на споменатия знаменателен труд д-р Стефан Гайд изследва в детайли и публикува още през 2008 година учението, че не само словото на думите (като цели концепции и образи, с отговарящите им йероглифи) има сила да сътворява, а нещо повече – самите звуци и буквите, които отговарят на тях, като Всемогъщи творчески сили (Еони), съдържат в себе си потенциала да променят съзнанието и битието на всяка реалност във видимия и невидимия свят! (стр.180)

Удивително и смайващо твърдение, известно още в древността, на тракиеца Питагор, но непознато и неприето до този момент. Любопитното е обаче, че през 2012 година на уеб страницата на издателство Распер е публикуван материал, в който се потвърждава тази теза. В него се твърди, че според скорошни открития, думите могат да предизвикват нелечими болести.

Излиза, че само четири години след феноменалното твърдение на д-р Стефан Гайд, екип от учени по биофизика и молекулярна биология съвместно с екип от лингвисти са потвърдили част от откритията на д-р Стефан Гайд, а именно, че думите имат пряко влияние върху структурата на молекулите на ДНК, а следователно и върху човека като цяло.


Археологът Диана Гергова: "Траките не са безписмени" - Интервю пред в. „24 часа“, 13 октомври 2010 г.

- Смятате, че изображения върху култовата керамика на бесите може да са писмени знаци. Защо?

- Античните автори пишат, че в светилищата на Дионис бесите са използвали таблички с надписи. Знаем и че орфическото учение е първото, което се разпространява с книги. Самите гърци вярват, че буквите са им занесени от Орфей и други полумитични, но все свързани с Тракия герои. Т.е. представата за връзката на траките с писмеността идва от древността. Върху тракийската култова керамика от земите на бесите има все още неразгадани комбинации от знаци и безспорно закодирана информация. Заедно с ритуалните сцени те говорят за високо развита комуникативна култура.

- Защо не са открити надписи на тракийски?

- Не е съвсем така. В Тракия са открити доста надписи от предримската епоха, както и графити, които показват, че и на официално ниво, и в култовите практики, а и в ежедневието писмеността е част от културата на траките. Знаците са върху каменни стели, съдове от тракийските ритуални сервизи, върху лични предмети.

Спомнете си за надписа от Кьолмен, златния пръстен от село Езерово, за надраскания надпис върху обикновен камък “Скиас” в тракийската могила от Къпиново, за надписите с името на Севт върху неговия шлем и сребърните съдове от сервиза му. В Румъния, Македония и Италия са откривани орфически златни таблички със знаци и папируси. Има свещени формули, които се изписват. Както всяка писменост, и тази започва във връзка с религиозните практики.

- Защо са ни учили, че траките са безписмени?

- Българските земи изобилстват с прекрасни сребърни и златни съдове, с изделия на торевтиката, съдове от глина, върху които са изобразени интересни сцени. Те наистина дават изключително богата информация за религиозните вярвания и обредността на траките. Затова и в годините след поставянето на началото на специализираните траколожки изследвания, на тракологията (в началото на 70-те г. на ХХ век) интерпретацията на тези изображения, както и започнатите с голям размах археологически изследвания трябваше да позволят да се разкодира информацията в тях. Но постулатът, че траките са безписмени, просто не е верен...


СВЕТЪТ ПРИЗНА: България е земята на най-древната цивилизация! - bgnow.com

Американската наука призна, че най-древната цивилизация в Европа е процъфтяла на територията на България и част от Балканите от 6200 г. до 4500 г пр.н.е. Едно изследване на професор Дейвид Антони:

Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата “Изгубеният свят на Стара Европа”, писа “The New York Times”. Дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в търговията, изкуството и техниката. В последните дни на 2009 г. много американски специализирани издания, а и ежедневници отбелязват, че в периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била едно от най-развитите места на света. Отбелязват още, че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и неговото халколитно съкровище.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, които съдържат най-голямото праисторическо съкровище в Югоизточна Европа. Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност, чиито традиции са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност и по-късните древногръцки цивилизации, най-старата от които около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация. Дъглас Бейли от Университета в Сан Франциско пише в каталога на изложбата "Изгубеният свят на Стара Европа“ следното:

Свидетелство за това са експонатите - златни, медни и керамични образци като гривни, статуетки и съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Националния център за научни изследвания във Франция, са обгърнати с древни мистерии, култове и митове. Пак по нашите земи са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА.


Тракийската цивилизация е по-древна от гръцката - интервю на д-р Стефан гайд пред novinar.bg

Д-р Стефан Гайд е роден през 1960 г. в София. Експерт е по лингвистика и криптография. Създател е на Института по трансцендентна наука. Преди половин година издаде първата си книга "Тракийското писмо декодирано", в което развива теорията си, че траките са имали писменост. Съвсем скоро ще излезе от печат и най-новото му изследване, посветено на идеята, че глинената плочка от Градешница е завет между Орфей и Бог и по този начин е единственият открит засега кивот в света.

- Д-р Гайд, как стигнахте до извода, че плочката от Градешница е завет между Орфей и Бога?

- Когато издадох книгата "Тракийското писмо декодирано" през април т.г., имах на разположение два артефакта. Говорих със специалист по египетска археология от Британския музей и той препоръча декодирането на още артефакти в България, за да може теорията да бъде обоснована от множество находки. Оказа се, че има доста такива в Градешница, които се пазят във врачанския музей. Те са открити от археолога Богдан Николов преди повече от 30 години. Ние ги изследвахме подробно и открихме, че на един от артефактите съществува името на Орфей. Същият пиктограм е върху плочката от Градешница. Двете находки са открити в съседни помещения в храмовия комплекс. Открихме пиктограми за Бог, за Завет, за Орфей и за кивота и всички тези знаци заедно удостовериха идеята, че това е кивотът на Орфеевия Завет.

- Защо през тези повече от 30 години, откакто са открити находките, никой не е успял да ги разчете?

- Никой от учените досега не е правил опит да разчете тези знаци през египетското писмо. Ние в България имаме късмет, че именно тракийското писмо е абсолютно аналогично и предшестващо египетското. Когато това се разбра, бе много лесно находките да бъдат разчетени поради простата причина, че това писмо се чете от египтолозите повече от сто години.


The oldest writing in the world has been decoded

by Dr. Stephen Guide, a Bulgarian-American residing in California, said numerous media reports immediately before and after the press-conference held on March, 29, 2006 at the BTA in Sofia, Bulgaria

This is a discovery about the dawn of human civilization. It goes back to a historical period called the Eneolithic (Chalcolithic) Era. It reflects the story of the oldest civilization known in Europe, called by the broadest term Ancient Europe. Dr. Guide’s work represents a sensational discovery about the oldest known inhabitants of Ancient Europe, whose ethnic name has come to us through the classical ancient writers such as Homer, Herodotus, Pythagoras, Plutarch, and many others. It tells us the story of the rediscovery of Ancient Thrace and the people who were called from times immemorial simply “The Thracians”. These people were known to Herodotus as “the most numerous ethnic group, second only to the Hindus” and to Homer, who wrote his Iliad, as “people who reminded him of the gods”.

Our modern understanding of history shifts and changes faster than ever these days with the advent of the Internet communications era. The reason is apparent – unprecedented free and unhampered access to multiple global information streams, allowing the broadest ever data harvesting and source analysis. Such unique new possibilities are especially relevant to the researching of the most ancient history of the world, since access to the most ancient and unique document sources of the past, had also been the hardest to get in previous years, for multiple reasons of various nature.

And since Dr. Guide’s work identifies and decodes writing on artifacts from this time-period, making it now “historic”, due to the proven existing written “historical record”, it shifts the known boundaries of the “pre-historic” era to at least a couple of millennia earlier in linear time...


Пловдив е първата християнска престолнина на Европа

Има събития в човешката история, с които ние, българите, трябва вечно да се гордеем. Едно от тези малко извест­ни или нарочно забравяни събития е, че българите (траките) първи в Европа са приели християнството. Това е станало преди две хиляди години, в началните десетилетия след Христа, когато на река Марица в Пловдив светите апостоли Павел и Сила за първи път на нашия континент извърш­ват светото кръщение. Важната историческа случ­ка е отразена в „Деянията на апостолите” и в посла­нията на апостол Павел до римляните и до филипяните (т.е. пловдивчаните). За да стигнат от Мала Азия до Пловдив, апостол Павел и апостол Сила (тракиец, българин, който е знаел мест­ния език и е помагал на апостол Павел при общуването му с българите) пътуват отначало с кораб до остров Самотраки и до пристанищ­ния град Неаполис (Кавала), а след това пристигат в Пловдив. На река Хебър (Марица) те извършват велико­то дело – покръстването в Христа на местните жители.

Така поставят началото на първата християнска община и на първия епископски престол в Европа

Известно е, че първа свето­то кръщение приема една жена на име Лидия. Римля­ните арестуват двамата апостоли, но през нощта става земетресение, тъм­ницата се разрушава и те излизат на свобода.

Районите, посетени от апостолите Павел и Сила на Балканите са били населе­ни с траки (българи), които са наричали Филипополис с българското име Плъпдивъ (Пловдив).

В своите бележки за Посла­нието на апостол Павел към римляните бл. Теофилакт Български пише: „Апостол Павел казва: „… тъй че раз­пространих благовестието от Йерусалим и околността дори до Илирик”...


Първото Божие Слово било закопано до Враца

Според Стефан Гайд, кивотът е на 7 000 години и е открит при разкопките край криводолското село Градешница преди 40 години.

Тази своя хипотеза той разви пред журналисти при посещението си във Регионалния исторически музей във Враца. Тя е в основата на новата му книга "Тракийското писмо декодирано-II".

Другото твърдение в книгата е, че при продължаващите проучвания на екипа на Гайд е открито запазено в бохарския диалект в Египет название на един от знаците за храм.

Той звучи "Орфей" или "Ерфей". Изговорът е запазен до днес в диалекта, разпространен в Северен Египет, в делтата на Нил. Фонетично той съвпада с името на считания за праотец на траките Орфей, категоричен е Стефан Гайд. Това е първият исторически факт за Орфей, смята лингвистът.

Втората книга на Стефан Гайд е посветена изцяло на оброчната плочка и други артефакти, открити край криводолското село, изпъстрени с пиктографски знаци. В нея се твърди още, че откритият при разкопките артефакт, считан досега за макет на храм, всъщност е първият кивот. В смисъл на свещен ковчег със завета на божеството и избрания от него народ, поясни Гайд...

Според неговите сравнителни и компютърни анализи текстът върху плочката от праисторическото селище край Градешница е молитва към Триединния Бог...


Свещеният богарски език е езикът на Бога - буквално означава "Божествено сътворяващ"

Тракийското писмо – по-старо от египетското с цели 2000 години

от Лияна Фероли

Неотдавна д-р Стефан Гайд и неговият брат акад. Цветан Гайдарски издадоха „Тракийски хроники” – книгата-свещена материя на нашето духовно наследство, която носим в подсъзнанието си като първичен всеобщ език и като Първичен мисловен процес, според тях. Тази изключително уникална книга представя свещената древна история на трако-българския народ, който в най-дълбоката древност се е наричал „тракийски”, по името на своя древен библейски родоначалник, а впоследствие се е нарекъл „български”, по името на общия език – „богарския”, който са говорели всички обединени в Българската държава тракийски племена. Тези Свети писания на отците ни, които са като Тората за евреите, ни известяват, че българският народ е Богоизбран и Богопосветен от века до века...

На пресътворяващата всеки ден творението и човешкото битие Божествена реч, чрез ангелофанията, на която се изявяват многообразните проявления на Твореца. Същата тази вездесъща реч на Христовото тракействане, пронизващо цялото творение и излизащо от устата на Бога-Слово, като двуострия тракийски меч, Ромфея Дистомос. Без който не е станало нищо от това, което е станало. Древните тракийски орфици наричали „оръжието” на тази Вездесъща реч на Дион-Исус и с епитета Арес/Воюващ Бог/ и с епитета Ерос /Любящ Бог/, но и Херос /Всепобеждаващ/, с което определят неговите характеристики на Огън, пояждащ, на Вселенски Съдия, воюващ от любов към нас срещу тъмните сили в името на Правдата и Спасението на Своето избрано човечество.Но преди всичко е Бог на надеждата, затова е наричан от траките „Нуте”/”Над-е”/, т.е. „Над всичко”. Оттук идва и думата надежда...


Разкрита е древната тракийска Библия Бесика /Biblia Bessica/

За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет, което позволява да се направи един доста подробен езиков анализ на този диалект, тъй като езикът на различните книги на Библията е уникален с това, че за разлика от други документи (напр. философски или научни трактати и др.), тя представя изключително пълноценно и детайлно именно живия говорим език от времето, в което всяка от тези книги е писана или превеждана. Множество такива древни ръкописи на Бохарския диалект, между които почти всички книги на Новия и Стария Завет на Библията на Бохарски и Славянски, се съхраняват и до днес в манастира Св. Екатерина, издигнат в подножието на Синайската Планина в Египет, като някои постройки на този манастир датират от около 330 г. след рождението на Христа. След Ватиканската Библиотека, библиотеката на Св. Екатерина е втора по важност и големина по отношение на древните свещени текстове и съдържа над 3000 ръкописа...

...Досега се смяташе, че оригиналът на Библията е на гръцки език, но това е доста нелепо. Ние изследвахме дали тракийската библия не е по-древна, продължава д-р Гайд, още повече че Новият завет не е написан от един човек, той възниква на база на разменените писма на различните църкви. Във фразата „Всичко това стана чрез Него, и без Него не би станало нищо от това, което бе станало” е интересен глаголът „шопе”, който се превежда „що-бе” (и сега се използва), но неговото значение е много по-сложно и означава, което е било сътворено чрез Този, който самотрансформира себе си. Всички други Библии твърдят, че Бог създал света от нищото. Единствено тракийската Библия твърди нещо друго, а именно, че Бог е създал света от Самия Себе Си, като е самотрансформирал Своето естество, а не от нищото. Нищо не може да стане от нищото. Тук е застъпена типично орфическата доктрина за еманациите и трансформациите. Затова и при траките Бог е триединен с три лица, еманиращи по различен начин...


Разчетоха кивота на Орфеевия завет

Според лингвистичния анализ на плочката и кивота, се касае за тракийска писменост отпреди 7 000 години

Орфеевият кивот с първата заветна плочка се намират във Врачанския исторически музей. Работата си по разчитането им представи във Враца д-р Стефан Гайд.

Находките са открити през 60-те години от археолога Богдан Николов край село Градешница и се съхраняват повече от 30 години в музея. Според лингвистичния анализ на плочката и кивота, се касае за тракийска писменост, предхождаща египетското пиктографско писмо с близо 2000 години.

Разчитането на тези два артефакта би могло да промени вижданията за българите като нация и свещен народ, допълни д-р Гайд. Според Стефан Гайд, кивотът е на 7 000 години.

През юни Стефан Гайд представи своята първа книга "Тракийското писмо декодирано". В нея се твърди, че пиктографските знаци върху плочките от Градешница и Караново са най-старата писменост в света, тя е създадена от траките и може да бъде разчетена през египетското пиктографско писмо...


Тракийското писмо - новите открития предизвикаха нова буря!

Следните неочаквани разкрития предизвикаха бурни реакции на овации у почитателите на тракийската писменост и литературност, и нови злобни нападки и инсинуации сред нейните опоненти....

Ако първата книга на д-р Стефан Гайд разкри недвусмилено разкодирането на най-древната писменост в света (съществуваща от преди 7000г.), втората потвърди ефикасността на метода Гайд чрез разчитането на още десетки артефакти от енеолитната епоха, съдържащи идеограмите на древната тракийска пиктографска писменост, като най-забележително беше разчитането (и по-този начин преоткриването му като вечна светиня) на Кивота с Плочите на Орфеевия завет – най-ранния в историята Завет между човека и Бога.

Потвърди се напълно и присъствието на тракийските царе-жреци в региона около делтата на р. Нил още от времето на преддинастичния период в Египет.


Мартеницата – йероглиф за живот, от етнолог Ася Василева

Когато се говори за българската идентичност, задължително се споменава за мартеницата като уникално, специфично българско явление. Какво представлява мартеницата като ритуален предмет? Самата ѝ форма подсказва за кодираното послание, което древният българин е искал да изпрати чрез нея. Най-простият ѝ вариант са преплетени бял и червен конец. И другият, не по-малко популярен тип – бял и червен конец, в чиито два края висят фигурите на мъж и жена – т. нар. Пижо и Пенда.

Откъде може да тръгне изследването на символиката на мартеницата? От материала за изработка, начина на употреба, символика на цветовете, символика на фигурите. Мартеницата като магически предмет от обредния свят на българина всъщност може да ни каже много неща за предназначението си. Тази проста на пръв поглед плетеница от конци води към много препратки от различни вярвания и митологични представи за живота от древността.

Преденето и усукването на нишките от вълна е свещен акт, свързван най-вече с продължителността на живота и съдбата на човека. В пантеоните на почти всички индоевропейски народи богините на съдбата са предачки (и до днес е останал изразът „нишката на живота“). Ситуирана в този кръг от значения, на мартеницата може да се погледне като послание към неведомите сили относно именно съдбата и живота на общността и отделните ѝ индивиди. Още повече, като се вземе предвид времето, в което тя се появява като ритуален „посланик“ – ранната пролет, когато започва новият аграрен цикъл и предстои възраждане на цялата природа.


Тракийското писмо е по-старо от египетското с 2000 години

Неотдавна д-р Стефан Гайд и неговият брат акад. Цветан Гайдарски издадоха „Тракийски хроники” – книгата-свещена материя на нашето духовно наследство, която носим в подсъзнанието си като първичен всеобщ език и като Първичен мисловен процес, според тях.

Тази изключително уникална книга представя свещената древна история на трако-българския народ, който в най-дълбоката древност се е наричал „тракийски”, по името на своя древен библейски родоначалник, а впоследствие се е нарекъл „български”, по името на общия език – „богарския”, който са говорели всички обединени в Българската държава тракийски племена. Тези Свети писания на отците ни, които са като Тората за евреите, ни известяват, че българският народ е Богоизбран и Богопосветен от века до века.

И въпреки трудностите и изпитанията, той ще изпълни поверената му от Бога и Светия Завет Светла мисия на цивилизатор, носител на държавността на Духа и на Свещения хуманизъм, от чиито плодове се е ползвала цялата модерна цивилизация.

Нашият Свещен Богарски език, езикът на Бога, буквално означава „Божествено сътворяващ”, т.е. той е езикът на сътворението, Инструментът, Оръжието и Творческото начало на нашата действителност, естественият закон на Всемира. И този свещен дар съвсем не е изчезнал, той е в дълбините на нашата памет, в 49-те процента тракийски гени, които носим в себе си, в езика ни, чиято основа е тракийският език – речта на нашето минало, настояще и бъдеще.


Д-р Стефан Гайд: Богоизбраният ни и богопосветен народ е призван да разкрие тайната на Сътворението и да промени хода на историята за бъдещите поколения

Това ще стане чрез трансформацията на Бога-Слово и общотракийската богарска Реч

В края на изминалата година ни напусна лингвистът и експертът по криптография д-р Стефан Гайд. Роден е през 1960 г. в София. Създател и директор на Института по трансцендентна наука и съосновател на Академия Орфика с директор Цветан Гайдарски, работещи най-вече в областта на тракийската наука и тракийското изкуство, занимаващи се със синхронизиране на физическата и духовната реалност. Един от последните проекти, разглеждани от тях, е за предпотопната цивилизация около Черно море.

Изследванията на д-р Гайд относно тракийската писменост, език, култура и произход на българската нация, доказват, че траките са имали свое писмо, което се е употребявало от жреците и то предхожда с две хиляди години египетското. По-късно знаците на това писмо са възприети от Египет, просъществували там дълго без промяна, но после били стилизирани в по-различен калиграфски вариант. Изследователят стига също и до извода, че върху плочката от Градешница /пази се във Врачанския музей/ с пиктограмите за Бог, Завет и Орфей е изписан Заветът между Орфей и Бога. И че това е кивотът на Орфеевия Завет, т.е. най-старият кивот в света. Но и този и доста други артефакти /от културите на Градешница, Караново и Тартария, Румъния – съставящи неолитната култура в Югоизточна Европа/, досега не са били разчетени, понеже никой от учените не е правил опит да разчете тези знаци през египетското писмо, което е абсолютно аналогично с тракийското.


Разчетоха кивота на Орфеевия завет

Орфеевият кивот с първата заветна плочка се намират във Врачанския исторически музей. Работата си по разчитането им представи днес във Враца д-р Стефан Гайд. Находките са открити през 60-те години от археолога Богдан Николов край село Градешница и се съхраняват повече от 30 години в музея. Според лингвистичния анализ на плочката и кивота, се касае за тракийска писменост, предхождаща египетското пиктографско писмо с близо 2000 години. Разчитането на тези два артефакта би могло да промени вижданията за българите като нация и свещен народ, допълни д-р Гайд.


Back to top button