Откритията на д-р Стефан Гайд се превърнаха в източник на Вдъхновение в различни обществени области като наука и технологии, култура и изкуство, теология, етнология, литература и др., а след време биха могли да повлият в някои сфери на психологията, психоанализата и медицината.
Но какво на практика ни ползва това очевидно сходство между естеството на словото и химията на живата материя? Ами това, че ако усвоим употребата на едното, ще усвоим и употребата на другото, и така ще можем да променяме своето битие както чрез „прецизни химически формули и реакции“ (отвън), така и чрез „прецизни словесни формули и реакции (отвътре). И ако сме навлезли в ерата на генното инженерство на живата материя, не е ли време да навлезем и в ерата на словесното инженерство на живото съзнание и квантово свързаното с него битие?

Тракийските Хроники official trailer HD

А истинската световна история е не тази, която е хроника за договорите между земни царе и събитията, определящи границите на земните народи, но тя е преди всичко това свидетелство за Вечния Завет между Бога и неговите Избрани във всяко поколение, което променя Съзнанието, и за земното проявление на небесните събития сътворени с Думите на Силата Божия от пророците Божии, които определят Битието.

„Тракийските хроники" е книга, обхващаща период от няколко хилядолетия и включваща огромен брой събития и герои, затова създателите на трейлъра много добре си дават сметка, че един 5-минутен клип въобще не е в състояние да изрази тази вселена от слово. Но това не е и целта на трейлъра. По-скоро в него се показват някои емблематични моменти от историята на трако-българите, акцентира се на събития и личности, които са знакови за българската история, разкриват се исторически факти, които са неизвестни или малко известни на широката публика, и се загатват основополагащи истини за името, произхода и духовната самоличност на българите, както и за ролята им в историята на човечеството.

Трейлърът най-вече изтъква силата на това да знаеш кой си, а тази сила зависи от това доколко човек познава и следва свещената история на рода си. Както се казва в текста в началото на клипа: „Да знаеш кой си и да не се съмняваш в това, е може би най-голямата сила, от която произтичат всичките ти способности, качества и положение. Наследниците на арихите знаят кои са и затова са силни в мисъл, слово и дело."

А кои са арихите и техните наследници? Това е въпрос, на който трейлърът не дава отговор. Него можете да разберете само ако прочетете „Тракийските хроники".

Тракийска Мистерийна Драма

Тракийската Мистерийна Драма е филмирана от документални кадри, заснети на живо по време на фестивал на Тракийската култура в България. режисьор и продуцент: акад. Цветан Гайдарски// Featuring authentic documentary footage of live performances during Ancient Thrace Festivals in Bulgaria.

All rights reserved. Всички права запазени. Академия Орфика 2006.


Плочката от Градешница с най-старата писменост в света, БНТ

Репортаж на БНТ от 24.05.2012г. много плахо повдига въпроса за дълбоко укриваната векове наред тайна за наличие на писменост при траките или по-скоро прототраките/ пратраките ( пелагзите ). Според дълбоко разпространената по цял свят гръцка лъжа, пуснала корени и в ''академичните'' среди траките са безписмен народ.Те са творили висока материална култура и са имали големи постижения в духовната култура, но са били изостанали щом не са създали своя писменост. На помощ при разобличаването на тези гръцки лъжи идва археологията. Глинената плочка, намерена през 1969г. при село Градешница е на възраст 7 000 години.

И тъй като в българската наука господстват казионните историци, чужди слуги чакаме пак в чужбина да ни кажат истината. Прочитът на текста на плочката от Градешница, който прави американският професор Стефан Гайд в своите книги ''Тракийското писмо декодирано'' предизвиква научна сензация. Той съпоставя знаците от Градешница с египетските йероглифи. Ето какво е разчел в част от текста: "О, триединни Боже, който обитаваш Тракия, обричам се да ти принасям дарове и само теб величая...''

Според археолога Г. Ганецовски ''От тези знаци, от тях тръгва всичко - това е началото на писмеността. Молба към божествата за предпазване и опазване на плодородието и рода.''Редом с първата писменост е открит и керамичен модел на древен храм. Предполага се, че плочката с пиктограмите е била поставена в него и затова учените са го нарекли Изгубения кивот на Завета".

Кивотът на Орфей и тракийската писменост

Още за плочката от Градешница

Стефан Гайд за гръцките лъжи и защо Тракийската цивилизация е по - древна от гръцката


За Буквите, Арт Академия Орфика

по стихове на Михаил Ренджов


Паметникът на първата писменост в Европа в Градешница

Уникален паметник на първата писменост в Европа е изграден с дарения в центъра на врачанското село Градешница. Тук при археологически разкопки е открита глинена плочка с най-древните писмени знаци отпреди 7 000 години, която беше наречена Кивотът на завета от американския учен д-р Стефан Гайд. Знаците върху глинената плочка свидетелстват, че през V - то хилядолетие преди Христа по тези земи е съществувала развита цивилизация, създала най-ранната система за съхранение и предаване на информация.

"Дали сме много за историческото наследство на целия свят, не само на Градешница, и по този начин се гордеем с него и се опитваме да го увековечим", казва Магдалин Сълков, кмет на селото.

"Първата писменост в Европа е открита в местността Калето край селото и това трябва да се популяризира", добавя Валери Петров. Вероятно Градешкият манастир е изграден върху древно светилище от каменно-медната епоха, защото надписът върху плочката беше преведен от американския учен д-р Стефан Гайд като тракийска молитва към Бога. Според много експерти това бележи и възникването на религията в човешката история.


Най - древната култура в Европа

В днешните български земи възниква най-древната култура в Европа. Доказателство за това са следните археолгически находки - златото във Варненския некропол, считано за най - старото в света - V хил. пр.Хр., златните предмети от село Хотница, глинената плочка с писмени знаци от село Градешница и Кърджали и глинен печат от Караново.


The Thracians, a Hidden History 2013

About the northern Thracians' descendants on http://www.wonderful-romania.com

About the movie: http://thracians.info/

Europe's ancient history should be re-written! Long before Rome came into existence and before Greece flourished, the Thracian stirpes have populated vast areas of the European continent and they left their mark on its whole history.

We invite you on a journey to Europe's antiquity, where a new vision over ancient history will be presented to you. Many of the things you have considered before, as being well established, will be shaken. Little known facts and events will come to redefine history as you know it...

The material evidence and historical sources prove that the Thracians had an advanced culture and that they were sophisticated art creators; also, that the Greek world was strongly influenced by the Thracian one, the Greeks borrowing traditions and deities from the Thracians.

Concurrently, the excursion into the ancient Thracian-Geto-Dacian world will bring to you a close-up of the amazing gold and silver ancient treasures and the remarkable personalities of certain Thracian heroes that have remained deeply carved into humanity's memory.

Last but not least, you will discover that Thracian-Geto-Dacians have even reached as far as the rule of the Roman Empire themselves, a fact that was clearly mentioned and beyond any doubt by the Roman ancient historic sources themselves...

May this documentary's viewing be a useful one to you!

Daniel Roxin


Днес се навършват три години от покушението над д-р Стефан Гайд.

Днес се навършват три години от покушението над д-р Стефан Гайд /откривателя на декодирането на тракийското писмо/ и преминаването му отвъд при херосите и пазителите на Духа и Истината! Светла и вечна е паметта му!


Back to top button